Judo to doskonała dyscyplina sportu dla dzieci ruchliwych, pełnych energii, bo mata daje im możliwość wyszaleć się i zmęczyć. Treningi wzmacniają wiele mięśni (przede wszystkim nóg, brzucha, klatki piersiowej i grzbietu), wpływają pozytywnie na ogólny rozwój, uczą utrzymania równowagi, koordynacji, poprawiają gibkość. Są więc świetnym rodzajem gimnastyki, ale przede wszystkim kapitalną zabawą ruchową. Ale to nie wszystko. Judo uczy dzieci konsekwencji w działaniu, wytrwałości i szacunku dla innych ludzi.

judo

Roar dance - obudź w sobie lwa! to program taneczno - rozwojowy skierowany do przedszkolaków. Podczas każdego spotkania dzieci przeżywają nową, niezapomnianą przygodę. Zajęcia zawierają choreografię taneczną, zabawę oraz rozciąganie. Dzieci podczas zajęć wzmacniają pewność siebie, pobudzają kreatywność, uczą się prawidłowych relacji w grupie.

Roar dance - obudź w sobie lwa

Zajęcia dodatkowe

To rzeczowo i starannie dobrane metody, środki oraz ćwiczenia ukierunkowane na harmonijny rozwój dziecka. Zapewniają dzieciom swobodną aktywność ruchową oraz zorganizowane zabawy i zawody sportowe z wykorzystaniem atrakcyjnych przyborów gimnastycznych. Na zajęciach dzieci poznają nowe dyscypliny, gry sportowe i zasadę gry Fair Play, wykorzystują nietypowe przybory do zabaw ruchowych. Pokonują najróżniejsze tory przeszkód i samodzielnie je tworzą, rozwijają swoje zainteresowania sportowe.

sport kids

Jest specyficzną formą ćwiczeń fizycznych, w których ruch został podporządkowany celom terapeutycznym, a stosowane ćwiczenia mają doprowadzić przede wszystkim do korekcji postawy ciała. Zajęcia te ze względu na specyfikę okresu przedszkolnego stanowią zorganizowaną formę aktywności ruchowej z elementami gimnastyki korekcyjnej.

Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu ma na celu działanie profilaktyczne oraz kształtowanie nawyku prawidłowej postawy. 

gimnastyka korekcyjna

Program nauczania religii w przedszkolu ukazuje dziecku otaczający świat
i pozwala otworzyć się na Boga i Jego miłość. Celem katechezy przedszkolnej jest wprowadzenie dziecka w życie religijne, w poznanie wiary, modlitwy i liturgii. Nauka religii ma również służyć wspomaganiu rozwoju moralnego dziecka i kształtowaniu jego życia we wspólnotach społecznych, np. w rodzinie, w Kościele czy grupie przedszkolnej. Poprzez zabawę dzieci poznają prawdy religijne, krótki zarys historii zbawienia w oparciu o Pismo Święte, rok liturgiczny z istotą i znaczeniem najważniejszych Uroczystości
i Świąt. Modlitwy i pieśni religijne sprawiają, że dzieci nawiązują przyjaźń
z Panem Bogiem. Słuchają opowieści religijnych, które uczą nas, jak być człowiekiem dobrym i uczciwym, jak żyć i postępować na co dzień, krocząc przez życie śmiało z wiarą i odwagą.

religia


Zajęcia sportowe z drużyną kangura

Celem zajęć jest kształtowanie u przedszkolaków zainteresowania ruchem
i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej,
a także przygotowanie do regularnego podejmowania ruchu teraz
i w późniejszych latach. Sprzyja to ogólnemu rozwojowi dzieci, co przydaje się w codziennym życiu teraz i w przyszłości, ale także przy ewentualnym uprawianiu sportu w późniejszym wieku. Taka forma działania jest także mentalnym przygotowaniem dziecka do aktywności fizycznej i działania
w grupie.

rytmika

Zajęcia mają na celu rozwój u małych dzieci rytmiczności, ładnego
i płynnego poruszania się, wpływają na poprawę sprawności fizycznej oraz uczą współdziałania w grupie.
Taniec łagodzi zachowanie, uwrażliwia, pozwala dziecku wyładować i w pozytywny sposób spożytkować energię. Dzieci uczą się podstawowych kroków, tworzą swoje pierwsze choreografie
i świetnie się przy tym bawią.

hip-hop

Zajęcia rytmiczne pozwalają wykształcić u dzieci koordynację ruchową, poprzez ćwiczenia fizyczne w połączeniu z bodźcami dźwiękowymi. Nauczyciel rytmiki uczy dzieci poznawania cech dźwięków – wysokości, czasu trwania. Przekazuje umiejętności odtwarzania rytmu, tempa i metrum. Z czasem dzieci potrafią nazwać dźwięki niskie i wysokie, ciche i głośne, wolne i szybkie. Zajęcia mają wpływ na zdolności muzyczne dzieci i na ich sprawność fizyczną oraz umysłową. Poprawiają pamięć wzrokową i słuchową, koordynację ruchową dzieci oraz przygotowują przedszkolaków do przyszłych występów publicznych. Dzieci uczą się piosenek, prostych układów tanecznych i wzbogacają swoją wiedzę o otaczającym ich świecie.

Zajęcia te mają na celu oswojenie uczniów
z brzmieniem, melodią oraz strukturą języków,
a także przygotowanie dzieci do dalszej nauki języka na kolejnych szczeblach edukacji. Wczesny kontakt z językiem obcym daje dziecku szansę aby osiągnąć w przyszłości dwujęzyczność.
Nauka języka na tym etapie edukacji odbywa się głównie poprzez uczestnictwo w zabawie oraz wykorzystywanie naturalnej aktywności poznawczej dziecka. Główny nacisk kładzie się na sprawność rozumienia, ale ważne jest również zachęcanie dzieci do wypowiedzi ustnych w języku obcym (sprawność mówienia) i odbywa się to bez przymusu czy jakiegokolwiek stresu. Z kolei rozwijanie sprawności gramatycznej i słownictwa odbywa się bez formalnych reguł gramatycznych, a poprzez naukę rymowanek, piosenek i zabawę.

język angielski niemiecki I HISZPAŃSKI